Úspěch na Země živitelce

Jak snadné hodnocení, když zákazníkům chutná.

Dostalo se nám nebývale velkého prostoru. Českobudějovické Terno, jsoucí součástí expozice Jihočeského kraje, věnovalo Vltavotýnským lahůdkám celou jednu prodejní vitrinu. Také snad nejnáročnější úkol z hlediska výroby a zásobování se podařil splnit. Nebylo právě snadné okamžitě reagovat na neustále se měnící poptávku návštěvníků výstavy tak, aby vše bylo dodáno včas a čerstvé. Když uvážíme nelehký vstup vozidel na výstaviště a parné dny, panující po dobu výstavy.

Zdá se však, že všechno klaplo na jedničku. Zájemci si mohli vybírat z opravdu široké palety. Od hotových chlazených jídel, přes plněné bagety, pomazánky, saláty  po obložené mísy. Ano, i v tak obtížných podmínkách si naši zákazníci mohli pochutnat i na výrobcích s majonézou, do kterých nepřidáváme žádné konzervační prostředky. A oni toho bohatě využívali. Také pracovníci firemních expozic si mezi sebou pověděli, že se vyplatí poobědvat z nabídky Vltavotýnských lahůdek.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem našim pracovníkům, kteří se zasloužili o tento úspěch. Také partnerům z českobudějovického Terna za skvělou péči o zboží a jeho profesionální prezentaci. Především pak vám, zákazníkům, že jste provjevili tak upřímný zájem. Ujišťujeme vás, že se stejnou kvalitou se budete setkávat i po celý následující rok, který zbývá do příští Země živitelky.    

Copyright © 2010/2012 All rights reserved. www.vltavotynskelahudky.cz